אומנות בקורונה

Like everyone else, we too found ourselves suddenly locked up in our home - between quarantines and isolations.

My longing for photography did not stop bothering me, until I decided to do daily projects -

self-photography and family photography. Sometimes it was out of pain, sometimes as pure fun, but in the end a collection of works was created.

Describing quite accurately my feelings during this long year.

כמו כולם, גם אנחנו מצאנו את עצמנו סגורים פתאום בבית - בין סגר לסגר ומבידוד לבידוד. הגעגוע שלי לצילום לא הפסיק להציק לי, עד שהחלטתי לעשות פרוייקטים יומיים  - צילום עצמי וצילומי המשפחה. לעיתים זה היה מתוך כאב, לעיתים בבדיחות, אבל לבסוף נוצרה אסופת עבודות שמתארת די במדוייק את התחשות בשנה הארוכה הזו.